Wat?

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren.

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Zo‘n advies kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over speelterreinen, jeugdlokalen, fietspaden, jeugdevenementen.

Wil je graag deel uitmaken van de jeugdraad, neem gerust contact op met de jeugddienst – tel: 016 26 97 54 – jeugddienst@deborre.be

delen print naar pdf afdrukken