Wat?

De sportraad is het adviesorgaan binnen de gemeente waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties, die binnen de gemeente actief zijn, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad zal de sportraad advies leveren over belangrijke dossiers. De sportraad fungeert ook als communicatiekanaal tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur.

De sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering die 1 à 2 x per jaar samenkomt en een Raad van Bestuur die maandelijks samenkomt. De schepen van sport en de sportfunctionaris wonen de vergaderingen als waarnemend lid bij.

Ook jij of jouw vereniging kan dus zetelen in de sportraad. Indien je als vereniging wenst aan te sluiten dien je een aanvraag te richten tot het college van burgemeester en schepenen.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad kan je hier raadplegen.


De GR beslissing betreffende de samenstelling hier.


 

delen print naar pdf afdrukken