Bierbeekse buurtfeesten en speelstraten

De gemeente Bierbeek wil een sociale gemeente zijn, een levendige en positieve gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Een thuis-gevoel heeft veel te maken met de sociale contacten die je hebt in de buurt. Je contact met de buren en de mensen in je straat. Naast een bloeiend verenigingsleven en een uitgebreid vrijetijdsaanbod zijn de boeiende burencontacten ook ontzettend belangrijk voor het sociale karakter van een gemeente. In Bierbeek willen we met de ondersteuning van buurtfeesten en speelstraten extra inzetten op gemeenschapsvorming.

Buurtfeesten

Via dit formulier kan je alle aanvragen tegelijk doen:
-  toelating vragen
-  verkeersvrij maken straten,...
-  subsidie voor buurtfeesten Een aanvraag dien je ten laatste 1 maand voor de activiteit in.

meer info: 016-46 14 00 of evenementen@deborre.be

Speelstraten

In Bierbeek is het ook mogelijk om een straat als speelstraat in te richten. Dit is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of kletsen met de buren. Niet elke straat komt in aanmerking voor speelstraat, zo is het onder meer belangrijk dat de betreffende straat een overheersend woonkarakter heeft, er geen doorgaand openbaar vervoer doorkomt en er een maximumsnelheid van 50 km/u geldt.

Een aanvraag doe je met dit formulier.

meer informatie over speelstraten: 016 26 97 54  of  jeugddienst@deborre.be

Materiaal ?

Heb je nog materiaal  nodig voor de organsiatie van je buurtfeest? Voor een rolfrigo, volksspelen, vouwtenten, walkietalkies,... kan je een beroep doen op de uitleendienst van de gemeente.

meer info: 016 46 14 00