Bibliotheekreglement

De huisregels van de openbare bibliotheek zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de bibliotheek (pdf).

delen print naar pdf afdrukken